PRODUKTEN

Vi möjliggör spårbarhet av stockar på individnivå genom hela sågverket

Allt grundar sig i stockens ändyta

Varje stocks ändyta är unik och kan därför betraktas som 

ett fingeravtryck.  Genom att vi fotar ändytan och 

applicerar modern AI-teknik så kan vi få en dator känna 

igen en stock bland tusentals andra. 

Det är på riktigt

Att spåra stockar efter dess ändyta har länge varit en nyckel för att skapa mervärden för produktionen. Detta problem har många försökt lösa men problemet är komplext och kräver såväl expertkunskap och idogt arbete. Taigatech har vad som krävs och nu har vi installerat vårt första system för industriellt användande. 

Produkten består av tre komponenter

AI-mjukvara

Mjukvaran som används för att utföra matchningen baseras på världsledande AI-teknik. Inom Taigatech finns spetskunskap om bildanalys och computer vision. 

Hårdvara

En ram med tillhörande kamera och lampor konstrueras för att enkelt kunna monteras över keratt. Montage kan ske vid underhållsstopp eller med små produktionsstopp.

Databas

En databas håller koll på varje stock-ID och som ger möjlighet att knyta information till varje stock. 

Så fungerar spårbarhet

Två kameror monteras enkelt där kunden önskar. Spårbarhet på individnvå skapas då för varje stock mellan dessa två punkter. Genom enbart ett fotografi av stockens ändyta kan användaren följa varje stock genom hela sågverket. 

Inmätning

Vid inmätningen samlas värdefull information om stocken så som längd, tjocklek, kvistplacering och inre struktur. Denna information är viktigt för att sortera stocken i rätt timmersklass vid timmersorteringen. Samma information kan sedan också användas vid sågtillfället. 

Unikt ID

I samband med att värdefull information om stocken hämtas tas ett kort på stockens ändyta. En trädstocks ändyta är unik likt ett fingeravtryck och därför kan ett unikt ID skapas utifrån ändytan. Stocken blir då dess egna informationsbärare. Det unika ID:t sparas i en databas och kan närsom matchas mot genom att enbart ta ett nytt kort på stockens ändyta i produktionen.

Timmersortering

Eftersom att stocken är sin egna informationsbärare följer all värdefull information om stocken med genom hela produktionskedjan. Det är därför möjligt att identifera varje indviduell stock vid timmersortering och få en bättre översikt av alla stockar i varje timmerklass. Detta system skapar möjligtheter att i slutändan minska lagerkostnader genom att få bättre kontroll av timmerlagret.

Sågintaget

Under produktionsflödet matchas varje indviduell stocks ändyta mot de unika ID:n som finns i databasen och den värdefulla informationen som finns om varje stock kan då nyttjas. Genom att använda sig till fullo av den information som är kopplat till varje stock kan sågverken t.ex optimera stockinvridnigen eller verifiera att stocken vrids in på optimalt sätt

Vill du veta mer?

Vi vill gärna träffa er och berätta mer om vår produkt och vilket värde vi kan erbjuda. Tveka inte att höra av er.

 

Lär er mer om Taigatech

Vill ni veta mer om Taigatech, vårt teamet eller urpsrunget bakom iden av produkten som idag skapar spårbarhet på individnivå för varje stock innan ni bokar en demo. Klicka på knappen nedan.

Demovideo