VI FÖR AI TILL SÅGVERK

Med Taigatechs spårbarhetssystem kan sågverk spåra produktion i realtid på individnivå för varje stock. Systemet kan smidigt kopplas ihop med de befintliga datasystem som varje sågverk använder sig av.

KAMERABASERAD SPÅRBARHET

Vi spårar stockar med hjälp av kameror. Med spårbarhet blir varje stock sin egna informationsbärare. På så vis kan egenskapsdata om varje stock utnyttjas för ett ökat värdeutbyte. 

MODULÄRT SYSTEM

För att erbjuda god skalbarhet och flexibilitet till kunderna kan flertal kameror läggas till för att utvidga spårbarheten i värdekedjan. Systemet består av små och få hårdvarukomponenter. Således blir systemet modulärt och lätt att anpassa. 

ENKELT ATT INTEGRERA

Varje kund erbjuds ett standardpaket med möjlighet till extra features som helt bestäms av det som efterfrågas. På så vis kan användaren bestämma vart i produktionen spårbarhet önskas. Integrationen sker enkelt med en lokal dator och montage av kameror. 

VARFÖR SPÅRBARHET?

1. ÖKAD EFFEKTIVITET

Med hjälp av spårbarhet så skapas infrastrukturen för att digitalisera värdekedjan.
Det möjliggör för ökat utnyttjande av befintlig data, realtidsuppföljning av produktion och prediktivt arbete.
Nedan är några punkter i produktionen som är extra intressanta för spårbarhet.

inmat

INMÄTNING

Spara data från mätramar, röntgen och kvalitetsbedömning för att utnyttja för ökat sågutbyte

sort

TIMMERSORTERING

Få i realtid uppföljning på lagersaldo och produkter. Koppla lager till order- och planeringssystem. 

sag

SÅG

Utnyttja data från mätram och/eller röntgen vid inmätning för att posta stocken på ett optimalt sätt. 

Ett komplett system för spårbarhet på individnivå för varje stock 

från inmättning, till timmersortering och hela vägen till sågintaget.

2. BIDRAR TILL EN HÅLLBAR SKOGSINDUSTRI

Ett spårbarhetssystem som möjliggör spårbarhet av stockar på individnivå skapar verktyg för att optimera och diagnostisera produktionen samt skapa predektiva metoder. Således kan bättre kvalite på slutprodukten erhållas och ett ökat råvaruutnyttjande. Detta kommer i sin tur leda till en mer hållbar såg- och skogsindustri.

Sustainable-Development-Goals_icons-09

MÅL 9

Taigatechs teknik är en infrastruktur och språngbräda för att effektivisera och innovera i industrin. 

Sustainable-Development-Goals_icons-12

MÅL 12

Taigatech kopplar samman data från stockens individuella egenskaper för ett ökat värdeutbyte per avverkat träd. 

Sustainable-Development-Goals_icons-15

MÅL 15

Förbättrat resursutnyttjande av befintlig råvara kan minska mängden träd som behöver sågas.

Vi berättar gärna mer om vårt värdeskapande

PARTNERS OCH STÖD

Tack till er som stöttar oss i vår utveckling och kommersialisering​

VINSTER

Länsvinnare Skapa Talang

Vinnare av KaUs Pitchtävling

Utsedd till best practice Norden

Regionsvinnare Impact Maker

World cup finalist

Åforsk Entreprenörskapsstipendium